Kontakt

Medlemskap
Är du intresserad av att bli medlem eller önskar ytterligare information kan du kontakta
*Juhani ”Jussi” Hakkarainen
telefon 08-552 40872 / mobil 073-985 7366
E-post: mail@juhanihakkarainen.se
Medlemsantalet är i skrivande stund 106 st (87+19 resp.) och vi välkomnar och önskar nya whisky-intresserade.
Inträdesavgiften är kr 600,- och årliga medlemsavgiften (2023) är kr 500,-.
OBS ! Om du önskar ta med maka/make betalar du endast 100 kr/år extra !
Presentkort
Önskar du glädja någon kan ett medlemsskap i Telge Whisky Sällskap vara en idé.
Kontakta *Jussi Hakkarainen och han hjälper dig med ett presentkort.
Vår whiskyordbok finns i lager och kan erhållas från *Jussi Hakkarainen.
Ett exemplar per medlem är gratis och för utomstående kostar den 75 kr.