Styrelse

Styrelsens sammansättning 2023.

Ordförande – Lasse Hallström
Mobil: 076-052 27 57
E-post: lasse.hallstrom@hotmail.com

Sekreterare – Juhani Hakkarainen
Tel.: 08-552 40 872
Mobil: 073-985 73 66
E-post:mail@juhanihakkarainen.se

Kassör – Björn Vaervågen
Mobil: 073-673 23 06
E-post: vaeris00 @gmail.com

Vice ordförande – Leif Höjvall
Tel.: 08-550 62 233
Mobil: 070-915 40 50
E-post: ljh52@live.se

Ledamot – Gösta Hallin
Tel.: 08-551 738 71

Mobil: 070-172 80 02
E-post: gostahallin87@gmail.com