Provning

För att läsa provningsreferat klicka antingen referat eller arkiv i flikmenyn i högra spalten.

”Förgyll tillvaron med provning av god whisky”

TWS skall främja ökad kunskap hos medlemmarna genom att
  • ordna provningar och föreläsningar
  • organisera kurser med möjlighet att avlägga kunskapsprov på olika nivåer
  • utge information till alla medlemmar på ett tillämpligt sätt genom olika medier
  • arrangera kunskapshöjande och prisvärda resor till intressanta whiskyområden, mässor m.m.
Odd Fellow, Södertälje

 

TWS skall sist men icke minst vara en naturlig möteplats för trevlig samvaro för alla personer i Södertälje med omnejd och med whiskyintresse.

Alla möten äger i flesta fall rum på söndagar kl. 16.00 i Odd Fellow lokalen i Södertälje.
Kallelse skickas i god tid före varje sammankomst per E-post till medlemmar.
För att erhålla reserverad plats efter mottagen inbjudan till provning måste förskottsbetalning göras till Plusgiro: 39 07 33 – 4 samt anmälan till *:

*Juhani ”Jussi” Hakkarainen
telefon 08-552 40872 eller
mobil 073-985 7366 eller
E-post: mail@juhanihakkarainen.se