Tasting

”Förgyll tillvaron med provning av god whisky”

TWS skall främja ökad kunskap hos medlemmarna genom att

  • ordna provningar och föreläsningar
  • organisera kurser med möjlighet att avlägga kunskapsprov på olika nivåer.
  • utge information till alla medlemmar på ett tillämpligt sätt genom olika medier
  • arrangera kunskapshöjande och prisvärda resor till intressanta whiskyområden, mässor m.m.

TWS skall sist men icke minst vara en naturlig möteplats för trevlig samvaro för alla personer i Södertälje med whiskyintresse.